Asırlardır tüm Müslümanlar ve Yahudiler, Polinezya, Avustralya ve bazı Afrika yerlileri, dinsel ve sosyal amaçlarla sünnet uygulanmaktadır. Kısacası dünya nüfusunun 1/6’sı sünnetlidir. Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar ışığında sağlıklı olduğu tespit edilen sünnet, dünyada hızla yaygınlaşmaktadır.

Bazı ülkelerde sünnet yapan doktorların para alamaması, sünnetle ilgili asılsız veya nadir görülen komplikasyonların basın ve özellikle televizyondan abartılarak yayınlanması, sünnet uygulamasının giderek azalmasına neden olmaktadır. Buna rağmen, ABD’de erkeklerin yaklaşık %60’ına sünnet uygulanmaktadır. Sünnet halen dünyada ve ülkemizde en fazla uygulanan cerrahi girişimdir.