Görevimiz

  • Sünnete ve sünnet çocuğuna sahip çıkarak, sünnetin merkezine sünnet çocuğunun alınmasını sağlamak,
  • Topluma sünnetin basit ve önemsiz bir işlem olmadığını, aksine anatomi, estetik, işlev, aile yaşamı, cinsel yaşam, üreme, insan ve toplum psikolojisi üzerine etki eden tek cerrahi işlem olması nedeni ile zor ve çok önemli olduğunu anlatmak,
  • Sünnet komplikasyonlarını (İstenmeyen olası sonuçlar) dünya ortalamasının altına indirmek
  • Çocukların o ana kadar yaşadığı en önemli olaylardan biri olan sünneti, en iyi şekilde ve güzel anılar bırakarak yapılmasını sağlamak,
  • Sünnet çocuğunun hasta değil sağlıklı bir insan olduğu bakışını yerleştirmek,
  • Sünnetin, gelişmiş dünya ülkelerinden daha ileri özel ve çağdaş ortamlarda yapılmasını sağlamak,
  • Bu amaçları sağlayacak yasal düzenlemeleri yaptırmak ve uygulanmasını sağlamaktır.