Çocuğunuzu Psikolojik Olarak Sünnete Hazırlayın:

Sünnet, çocukluk döneminde bir erkek çocuğunun başından geçebilecek en önemli olaylardan biridir. Çocuğun yakınlarının ve arkadaşlarının, sünnet hakkında onu korkutmak için söyledikleri asılsız ve abartılı sözler, onda büyük bir korku yaratabilir. Bu nedenle çocuk sünnetten önce psikolojik olarak mutlaka hazırlanmalıdır.

Sünnetten Önce Oğlunuzu Muayene Ettirin:
Sünnet küçük de olsa cerrahi bir işlemdir. Her cerrahi işlemde olduğu gibi, sünnetin de bazı komplikasyonları (İstenmeyen olası sonuçlar) vardır. Bu komplikasyonları en aza indirmek için, oğlunuzu sünnetten önce bir doktora mutlaka muayene ettirin. Daha önce fark edilmeyen bazı problemler, bu muayeneler sırasında saptanabilir. Ayrıca bazı durumlar sünnetin uygulanmamasını gerektirir. Oğlunuzun sünnete engel bir durumunun olup olmadığı, kullanılacak ilaçlara alerjisinin olup olmadığı, hangi ilaçların kullanılabileceği, sünnetin nerede ve hangi yöntemle yapılmasının daha uygun olduğu tespit edilmelidir. Böylece zaman, para ve manevi kayıplarla sonuçlanabilecek, oğlunuzun ve sizin uzun süre acı çekmenize ve üzülmenize neden olabilecek, bazen telafisi mümkün olmayan sonuçların önüne geçilebilir.

Sünneti Yapacak Kişiyi Seçmeye Özen Gösterin:
Sünnet törenine, sünnet elbisesine, sünnet davetiyelerine gösterdiğiniz özen kadar, sünnet yapacak kişiyi ve sünnet yöntemini seçmeye de özen gösterin. Bir defa yaşanacak bu olay için ücrete gereğinden fazla önem vermeyin. Oğlunuzun sünnetini, anatomi, fizyoloji, psikoloji ve cerrahi kurallar açısından bilgili ve ameliyat yapmaya yetkili; sünnet komplikasyonlarını bilen ve onarabilen, eğitimli ve tecrübeli doktorlara yaptırın.

Oğlunuzu Sünneti Yapacak Kişi ile Önceden Tanıştırın:
Oğlunuzun, Sünnet Hekimini ilk kez sünnet günü görmesi, var olan korkusunu daha da arttır. Bu nedenle oğlunuzu Sünnet Hekimi ile sünnetten önce mutlaka tanıştırın. Sünnet Hekimi onunla sıcak bir ilişki kuracak, onun güvenini kazanacak, onu rahatlatacaktır. Böylece sünnet işlemi oğlunuz için çok daha kolay olacaktır.

Toplu Sünnet Yaptırmayın:
Sünnette önemli olan, çocuğa yapılacak cerrahi işlemin mümkün olduğunca psikolojik travma oluşturmadan, hijyenik şartlara uygun ve problemsiz yapılmasıdır. Günümüzde sünnetin anatomik, fizyolojik, psikolojik açılardan bilgisi olmayan kişiler tarafından, uygun olmayan yerlerde ve koşullarda yapılmasının kabul edilebilir hiç bir gerekçesi olamaz. Sünnet ne kadar basit görülse de önemli bir cerrahi girişimdir. Bu nedenle sünnet yapılan yer ve aletlerde sterilizasyon ve antisepsi gibi yöntemlerle mikropsuzlaştırmanın sağlanması zorunludur. Toplu sünnetlerde çocuklar çoğu zaman bu kurallara uygun kişilerce ve uygun ortamlarda sünnet edilememektedir. Bu nedenle oğlunuzu toplu sünnetlerde sünnet ettirmeyin.

Hazırlayan: Dr. Metin KELEŞ